Gyerekmaros Stáb

A Gyerekmaros programját a Gyerekmaros Stáb szervezi és vezeti, amely képviselteti magát a Nagymarosi Stábban is. 

Táborvezetők: Bíró Judit és Bálint Mátyás

A nap programjának részletes kidolgozása, levezetése, kapcsolattartás a nagymarosi találkozó stábjával, program előkészítése, stáb összehívása, értesítések.

Altáborvezetők: 
Kis altábor:                         Péntek Judit és Heinczinger Zorán
Nagy altábor I.:                 Szedmák Virág és  Regős Gábor
Nagy altábor II.:                Nemcsics Magdolna és Bellus Bence
Kamaszmaros:                   Magyarics Magdolna és Sulyok István
Diákmaros:                        Benke Sándor és Mihaletzky Tamás

Feladatuk a csoportvezetők, illetve segítőik összefogása, tájékoztatása, az altábori program megszervezése, lebonyolítása.

Zenei szolgálat: Balla Tamás és Szabó Imre
Zenészek vezetése, énekek összeállítása és betanítása, illetve levezetése

Műszaki feladatok: Vince Bence
Étkezések és minden segédeszköz nyilvántartása, beszerzése, megszervezése, kiosztása, technikai, infrastrukturális feltételek megteremtése.

Papi szolgálat: Tihanyi Péter atya és Dobszay Benedek testvér
Egyházi útmutatás, imádságok, liturgikus cselekmények vezetése, kapcsolattartás, gyóntatás, hittanok, atyák meghívása, gyerekmise megszervezése.

A Stáb lelki felkészülését segíti: Diószegi László (Dió)

Honlap: Kővári Balázs